Gebruik van deze website
GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE DE WEGWIJZER

Op het gebruik van de website De Wegwijzer zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat je de website gebruikt.

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website


Deze website is eigendom van YBMS.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met de toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op De Wegwijzer
is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Hoewel wij veel aandacht besteden aan het beheer van onze website en daarbij gebruikmaken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze websites altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie.

YBMS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het eventueel (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Uitsluitend ter informatie bevat De Wegwijzer links naar websites van instanties of organisaties die door derden worden beheerd. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites wordt door YBMS  gezien als een meerwaarde, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Ook aanvaardt YBMS geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van dergelijke websites.

YBMS garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Wanneer we op de hoogte gebracht worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken. Suggesties hiertoe kunnen gemeld worden aan de webmaster via ybms@yvonbus.nl.


Het gebruik van De Wegwijzer

Tenzij anders vermeld, is de De Wegwijzer voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Gebruikers van de website mogen niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen, doorgeven, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, afgeleide werken produceren, overdragen of verkopen van informatie, producten of diensten verkregen van de website.

Gebruikers mogen voor eigen, niet-commercieel gebruik, gebruik maken van materiaal van de Website, in de vorm van weergeven, elektronisch kopiëren en hard copy printen, op voorwaarde dat geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten gewijzigd of verwijderd worden. Elk ander gebruik van materiaal van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijziging, her-productie, verspreiding, her-publicatie, weergave of doorgeven van de inhoud van deze website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is verboden.


 
Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Vanaf het moment dat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de website zijn gepubliceerd zijn die gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht.
Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie - met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden - gewijzigd is.


Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website en de inhoud daarvan en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Laatstelijk geactualiseerd op 6 april 2020.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Stuur een mailtje onder vermelding van 'De Wegwijzer' naar ybms@yvonbus.nl om bericht te ontvangen als er nieuwe informatie is toegevoegd aan deze website.

Je mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.